Nova 200-tonska ekscentrična preša

Sve je spremno. U očekivanju da još ove godine „pokrenemo“ novu 200-tonsku ekscentričnu prešu.