Sodelovanje z Elanom

Elan zopet korak pred konkurenco… mi pa smo ponosni, da dobavljamo komponente za to izjemno smučo.